Doświadczenia biologiczne

Poprawnie opisane doświadczenie zawiera:

  • problem badawczy (może mieć formę pytania, czyli co doświadczanie sprawdzimy)
  • hipotezę (przypuszczalną odpowiedź na problem badawczy)
  • próbe kontrolną i próby badawcze
  • obsewacje (to co widać np. zmiana barwy, ilość wykiełkowanych nasion itp)
  • wnioski (potwierdzające lub obalające hipotezę).

PRZYKŁAD 1

Problem badawczy:

Jaki gaz powstaje podczas fermentacji u drożdży?

Hipoteza:

Podczas fermentacji wydziela się dwutlenek węgla.

Przebieg doświadczenia

próba kontrolna:

Wprowadzenie CO2 otrzymanego w reakcji węglanu wapnia i kwasu

solnego do wody wapiennej.

 

 

 

Obserwacja:

Woda wapienna zmętniała pod wpływem CO2

 

próba badawcza

 

 

Obserwacja: Woda wapienna zmętniała.

Wniosek: (hipoteza potwierdzona)

Podczas fermentacji u drożdży powstaje dwutlenek węgla.

 

PRZYKŁAD 2

 

Problem badawczy:

Jakie czynniki mają wpływ na kiełkowanie nasion?

Hipoteza: Temperatura, woda i światło wpływają na kiełkowanie nasion.

Przebieg doświadczenia

4 naczynia z watą i nasionami rzeżuchy.

Próba kontrolna

1) Nasiona podlewane wodą na parapecie okna.

 


 

Próby badawcze:

2) nasiona nie podlewane na parapecie okna

3) nasiona podlewane w lodówce

4) nasiona podlewane w szafce bez dostępu światła

Obserwacje:

Nasiona wykiełkowały w naczyniach:

1 i 4

Wniosek:

Na kiełkowanie nasion ma wpływ obecność wody i odpowiednia temperatura. Światło nie wpływa na kiełkowanie nasion.

 

 

PRZYKŁAD 3

 

Problem badawczy:

Czy chleb, jabłko, ryż i makaron zawierają skrobię?

Hipoteza:

Wszystkie badane produkty zawierają skrobię.

Przebieg doświadczenia

Próba kontrolna: do kleiku skrobiowego dodajemy kilka kropli jodyny (płynu Lugola)

Obserwacja: jodyna pod wpływem skrobi odbarwia się na granatowo.

Próby badawcze:

  1. chleb + płyn Lugola
  2. jabłko + płyn Lugola
  3. ryż + płyn Lugola
  4. makaron + płyn Lugola

Obserwacje:

Płyn Lugola odbarwił się na granatowo w naczyniach z chlebem, ryżem i makaronem.

W naczyniu z jabłkiem pozostał żółtobrązowy.

Wniosek:

Nie wszystkie badane produkty zawierają skrobię. Skrobię zawiera chleb, ryż i makaron.

Jabłko nie zawiera skrobi.

 

 

 

 

Ikona obiektu Pytanie Zadania jednokrotnego wyboru

Tomek postanowił sprawdzić, czy w kilku produktach spożywczych znajduje się pewna substancja. Kupił po trzy opakowania każdego produktu, przełożył niewielką ilość z każdego opakowania do probówki i dodał kroplę płynu Lugola, wymieszał, po czym zapisał, jaka była barwa próbki.

 


Produkt

Barwa próbki po dodaniu płynu Lugola

   

Próbka 1

Próbka 2

Próbka 3

1.

Śmietana do zupy

fioletowa

fioletowa

fioletowa

2.

Jogurt deserowy

fioletowa

fioletowa

fioletowa

3.

Mleko 0% tłuszczu

żółtobrązowa

żółtobrązowa

żółtobrązowa

4.

Woda destylowana

żółtobrązowa

Jaką substancję wykrywał Tomek?

       
Białko

Tłuszcz
Skrobię
Wodę

W których produktach znajdowała się ta substancja?

  

Tylko 1 i 2.

Tylko 1

Tylko 3 i 4.

Tylko 3.